Financiering voor professionelen Financiële leasing / renting

Financiering voor professionelen

Eenvoudige, gemakkelijke en efficiënte financieringen

Dacia biedtu via haarfinanciëledochterondernemingfinancieringsmogelijkhedenaan om in alleeenvouduwwagenaan te kopen.

Uwverdelerzal u raadplegen over uwnieuwewagen, alsook over de financieringsmogelijkheden en de diensten die het best aangepastzijnaanuwsituatie en uwnoden. Wedoen er allesvoor om te behorentot de meestcompetitieven in de bank – en automobielsector om u aldushetbesteaanbod te kunnendoen.

overlease

Financiële leasing

Wat is het?

Het is een contract waarbij u een vast maandelijks bedrag betaalt voor het huren van het voertuig. Met de huur wordt het voertuig boekhoudkundig afgeschreven. Het leasingcontract voorziet een aankoopoptie tegen een prijs die wordt vastgelegd bij de ondertekening van het contract (met een wettelijk maximum van 15%). Fiscaal gezien wordt het voertuig op de balans geboekt onder vaste materiële activa.

De voordelen van financiële leasing

Met financiële leasing kunt u uw kosten spreiden in de tijd en zelf een looptijd (36 tot 60 maanden) vastleggen die het best bij uw budget past. U vermijdt ook dat u de btw moet voorfinancieren. De aankoopoptie geeft u bovendien de mogelijkheid aan het einde van het contract eigenaar te worden van het voertuig.

Iets voor u?

Financiële leasing is vooral bedoeld voor ondernemingen die het voertuig niet heel intensief gebruiken en het aan het einde van het contract willen kopen. Het is dus in de eerste plaats iets voor zelfstandigen, de vrije beroepen en kmo’s.

Financiële renting

Wat is het?

Bij financiële renting wordt expliciet een restwaarde voorzien waarvan het bedrag dat bij de ondertekening van het contract wordt vastgelegd, hoger is dan 15% van de investering exclusief btw. Financiële renting is niet mogelijk in het Groothertogdom Luxemburg.

De voordelen van financiële renting

Zoals bij financiële leasing kunt u uw kosten spreiden in de tijd en zelf een looptijd (36 tot 60 maanden) vastleggen die het best bij uw budget past. Vanuit fiscaal standpunt biedt de formule de volgende voordelen: geen voorfinanciering van de btw, behoud van kapitaal en kredietlijnen bij de bank, facturen worden op de resultatenrekening geboekt als huurkosten, enz.

Iets voor u?

Financiële renting is vooral bedoeld voor ondernemingen die het voertuig niet heel intensief gebruiken. Het is in de eerste plaats iets voor zelfstandigen, vrije beroepen en kmo’s.

Let op, geld lenen kost ook geld.